Admission 2024-25

Academic Year 2022-23

M.A. (Clinical Psychology) I

First Merit List

 

No.

CATEGORY

No. of Seats

Name of Student

 

 

 

 

1

SC

3

(1)   Vaibhavi Sudhir Walanj

 

 

 

(2)   Anagha Avinash Tirpude

 

 

 

(3)   Harshali Surendra Pol

 

 

 

 

2

ST

1

(1)   Pranali Manohar Shelke

 

 

 

 

3

VJ/DT, NT(B), NT(C), NT(D)

2

(1)   Amulya Pravinkumar Gavare

 

 

 

(2)   No Application

 

 

 

 

OBC 

 4

(1)   Krusha Himanshu Bhagat

 

 

 

(2)   Gargie Umesh Patil

 

 

 

(3)   Apurva Mahesh Jadhav

 

 

 

(4)   Sumeet Suhas Bharadkar

 

 

 

 

5

GEN

8

(1)   Mansi Uma Raghuram

 

 

EWS

(2)   Akshata Gajanan Joshi

 

 

 

(3)   Ishada Chandravadan Kawade

 

 

 

(4)   Vibha Shridhar Kori

 

 

OBC

(5)   Riya Ashok Adsul

 

 

 

(6)   Siddhi Jaideep Chavan

 

 

 

(7)   Priyanka Viral Pandya

 

 

 SBC

(8)   Mansi Dinkar Tandel

 

 

 

 

 6

EWS

2

(1)   Ankita Babaso Dange

 

 

 

(2)   No Application

 

 

 

 

 

Others

1

(1)   No Application

7