Admission 2024-25

 Second Merit List for MSc Admission 2022-23

  

M.Sc. Biochemistry (Self-financed) 1 

M. Sc. BOTANY  1 

MSc Physics Part I 1 

M.Sc. Information Technology  1 

M.Sc. Life Science  1 

MSc Biotechnology Part I (Unaided) 1 

MSc Microbiology Part I 1 

M.Sc. Part I- Semester I: Bioanalytical Sciences  1 

M.Sc. Part I- Semester I: CHEMISTRY  1 

MSc Computer Science Part I(Unaided) 1 

M. Sc.Part-I  Zoology Second Merit List 1

 

 

 

M.Sc. Biochemistry (Self-financed)

 

Category: General

Registration No.

Name of the candidate

1621982

BHUMI NOTARIA

1588345

ISHA PURANDARE

1588318

JANHVI SATRANGE

1605854

RUHEEN SILLEDAR

1649043

TANAYA DESAI

1705762

RITIKA KAVAR

 

No more applications received from reserved categories

 

M. Sc. BOTANY

 

Category: GENERAL 

Merit No.

Registration No.

Name

1

1591819

RUNNEL RUPESH ROZARIO  

2

1600267

PRIYA ANIL DUBEY  

3

1627257

JYOTI JAGRAM YADAV  

4

1588128

GAUTAM N VENUGOPAL  

5

1596807

DEVIKA PANICKER. M 

6

1591956

MARIYA AYAZ MEHMOOD SIDDIQUI 

7

1746419

SUSHANTI SANTOSH MOHITE  

 

No more applications from any reserved categories

                        

MSc Physics Part I

 

Category: GENERAL

Sr. No. 

Registration no. 

Name 

1

1608374

PRANAV MAHESH GAIKAR

2

1593765

MADEEHA ZAFAR SHAHJAHAN ANSARI

3

1625186

JERIN ELSI RAMYA

 

 

 

 

Category: EWS

Sr. No.

Registration no.

Name

No Applications Received

 

 

Category: SC

Sr. No.

Registration no.

Name

No Candidate Available

 

 

 

Category: ST

Sr. No.

Registration no.

Name

No Candidate Available

 

 

 

Category: VJ/DT/NT1/NT2/NT3 -

Sr. No.

Registration no.

Name

No Applications Received

 

 

 

Category: OBC

Sr. No.

Registration no.

Name

No Candidate Available

 

 

 

*************************************

 

M.Sc. Information Technology

 

 

Sr. No.

Registration No

Student Name

1

1729640

ROHIT DILIP KADLAG

2

1589883

SAURABH MAHESH BARU

3

1743065

SHEETAL UTTAM MANE

4

1737949

SUPRIYA SHAMBHU KUMARI

5

1589140

BHAVESH RAJU MORE

6

1603645

NAMRATA CHANDRU GOWDA

7

1666156

JUHEE BHUPENDRASING JADHAV

8

1588041

VINEET DINESH SINGH

9

1743339

SHRADDHA VIJAY MANE

 

 

NOTE: -

There are no applications in EWS, SC, ST, OBC, SBC, VJ/DT, NT-B, NT-C, NT-D and Others categories.

 

M.Sc. Life Science

 

Category: GENERAL

 

Merit No.

Student Registration No

Student Name

1

1613984

 DEEPANJALI DILIP GHADGE

2

1588587

 SALEHA SALIM SHAIKH

 

 

Category: VJ/NT

Merit No.

Student Registration No

Student Name

1

1588165

 ATHARVA SUBHASH POMENDKAR

 

 

***************************

 

MSc Biotechnology Part I (Unaided)

 

Category: Scheduled Caste

 

Sr. No.

Registration no.

Name

1

1593631

MANASI AJINKYA WALKAR 

2

1683956

SANJANA RAHUL GAIKWAD  

 

 

Category: Scheduled Tribe

Sr. No.

Registration no.

Name

1

1589202

SHRIDHAR SITARAM MORE 

2

1596902

SHRIDEVI LAXMAN MANKOJI  

 

 

 

Category: OBC

Sr.No.

Registration no.

Name

1

           1592045

SHUBHAM VISHWAMBHAR PEDNEKAR 34

2

1620958

TUSHAR KASHINATH GOLIPKAR

 

 

MSc Microbiology Part I

Category: General

No.

Registration no.

Name

1

1588774

PRATIBHA MANISH JAIN

2

1588705

HARSHA VINAYAK NAIK

3

1607062

SIDDHI SURESH NARAYAN PANDEY

4

1593100

TANVI RAMCHANDRA PARAB

5

1702435

PAYAL SARJERAO CHAVAN

6

1592145

SALONI NARENDRA SALVI

Category: EWS

No.

Registration no.

Name

1

1589489

UDAY SUNIL PATIL

Category: Scheduled Caste

No.

Registration No.

Name

1

1613001

SUMITRA SUBRAMANIAN V

2

1588845

ANUSHKA AJAY SAWANT

Category: OBC

No.

Registration No.

Name

1

1588289

MANSI RAJESH KHAIRNAR

 

No more applications under VJ+NT, Scheduled Tribe and Others category

 

M.Sc. Part I- Semester I: Bioanalytical Sciences

General Category

Registration. No.

Name of the Candidate

1620582

ANKITA SINGH

1615439

PRIYANSHI THINGORE

 

OBC Category

1589391

SIDDHI ASHISH RAUT

 

 

SC Category

1730857

SAHIL RAJENDRA SONAWANE

  

NT Category

1588206

ROHINI RAJARAM PUKALE

 

 

Sd./-

Principal

 

M.Sc. Part I- Semester I: CHEMISTRY

 

General Category

Sr. No

Name of the student

Student Registration No

1

ADITI KETAN PHATAK

1594496

2

POOJA SANDEEP UPADHYAY

1601826

3

SHWETA DILIP KADAM

1740025

4

PRANAV GIRISH JOHAR

1588446

5

VISHNUJA SREEKUMAR NAIR

1589490

6

BHAVYA NITIN KUNDI

1591743

7

SHIKHA RAMKRISHNA YADAV

1591786

8

VAISHNAVI AKSHAY PAWAR

1593532

9

MAYANK KAILASHNATH MISHRA

1594093

10

DIMPAL POONARAM CHOUDHARY

1600581

 

 

 

 

 

 

 

           

Category: SC

 

Sr. No.

Name of the student

Student Registration No

1

RUHI RAJAN SHELKE

1614583

2

MAYURI ANANT PAWAR

1737765

 

 

 

Category: OBC

Sr. No.

Name of the student

Student Registration No

1

OWAIS RIZWAN MUJAWAR

1603326

2

YASH AMOL BHAT

1694673

 

Note:

1.       The admissions will be done on the basis of merit and subject to availability of the seats for the particular category. .

2.       The name in the merit list does not guarantee the admission to desired branch of Chemistry.

 

MSc Computer Science Part I(Unaided)

CATEGORY – GENERAL

 

Registration No.

Name

1588757

GOVINDA RADHESHAM SHARMA

1589753

RITU SUBHASH KANSE

1606915

ANIMESH GOVIND BISWAS

1637082

ROSHNI RAJKUMAR MALI

1594861

RUCHI PRASHANT MALI

1607614

PRAMEET MILIND AGLAVE

1588491

PALAASH SOURAV SARKAR

1612496

KHYATI NARESH MORE

 

CATEGORY – OBC

Registration No.

Name

1592216

PRANITA SHIVMURTI SWAMI

1746182

OMKAR RAJARAM SUPEKAR

 

CATEGORY – SC

Registration No.

Name

1726364

DHANASHREE RAMESH YELVIKAR

1614789

PRIYA SURYAKANT RAMTEKE

 

NOTE: There are none of the VJ/DT, NT-A,NT-B, NT-C, ST, EWS, NT-D, OTHERS applicants

 

M. Sc.Part-I  Zoology Second Merit List

 

Category: SC

Merit No.

Registration No.

Name

 

1

1745329

PALLAVI RAOSAHEB DABHADE

 

Category: OBC

Merit No.

Registration No.

Name

 

1

1632389

MITALI MANISH PATIL

 

2

1619802

SAKSHI YASHWANT VARDAM

 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-