Admission 2024-25

 

 First Merit List MSc Part-I 


MSc Part-I Information Technology. 1 

MSc Part-I Botany. 1 

MSc Part-I Physics. 1 

MSc Part-I Microbiology. 1 

MSc Part-I Biochemistry. 1

M.Sc. Part-I Life Science. 1

MSc Part-I Biotechnology. 1

MSc. Part-I Zoology. 1

MSc Part-I Chemistry. 1

MSc-Part -I Computer Science. 1

MSc Part-I Bioanalytical Sciences. 1

 

 

 

 

 

MSc Part-I Information Technology

 

CATEGORY - GENERAL

 

Sr. No.

Registration No

Student Name

1

1588008

VISHAL RAMKUMAR CHAURASIYA

2

1590556

RASHMI ARUN RANE*

3

1598914

ADITYA MUKUND KIRVE*

4

1589243

SNEHAL SURESH KAMBLE*

5

1588995

HARDIK NAVNIT AREKAR

6

1721630

ISHAAN JAYENDRA BARDE*

7

1614065

RIDDHESH SANTOSH NAIK

8

1623837

TANVI DASHARATH NAIK

10

1729499

SHRIYASH LAXMANKUMAR ARUVA

11

1593299

SOUMYA SHAMDHAR PILLAI

12

1688344

CHANDANA ULLAYYA GIDLA

 

CATEGORY – OBC

13

1589524

ARYAN VAIBHAV PATIL

14

1607192

GARGI SACHIN CHODANKAR

 

CATEGORY - SC

15

1631707

ROHIT RAJENDRA MATE

16

1592155

MANSVI RAMESH RAJGURU

 

CATEGORY - NT-D

17

1588186

SAHIL SANTOSH BODKE

 

 

No Applications received for EWS, others, ST, NT-B, NT-C, VJ/DT, SBC   

 

 

 

MSc Part-I Botany

Category: GENERAL

Merit No.

Registration No.

Name

1

1643967

PRADNYA PRAKASH PARAB 

2

1628913

RAMRAJA TANAJI KALE 

3

1588799

ZAKIRA ANAMUR REHMAN SAYED 

4

1729999

ANJALI GYANDEV PANDEY 

5

1588292

TEJAS SAMEER KHANOLKAR 

 

Category: EWS

No Applications Received

 

 

Category: SC

Merit No.

Registration No.

Name

1

1629143

YOGITA RAJU BAVASKAR 

 

Category: ST

 

No Applications Received 

 

Category: VJ/DT

Merit No.

Registration No.

Name

1

1620312

SARITA JALINDAR CHAVAN 

 

Category: OBC

 

Merit No.

Registration No.

Name

1

1595034

MANASI NARSINGH CHAUHAN 

2

1614116

SONIYA GOPINATH SANGARE 

3

1666693

CHAITANYA DNYANESHWAR DHADVE 

 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

 

 

MSc Part-I Physics

 

Category: GENERAL

Sr. No. 

Registration no. 

Name 

1

1593281

SRISHTI TIWARI

2

1621876

PRAGATI YADAV

3

1681657

SANDHYA VISHWAKARMA

4

1589031

RIYA KOLANCHI

5

1607225

MANSHI KUMARI RAJAK

 

 

 

 

 

Category: EWS - No Applications Received

Category: SC 

Sr. No.

Registration no.

Name

1

1591822

KUNAL DHIWARE

2

1594521

VRUNDA UPSHAM

 

 

 

 

Category: ST

Sr. No.

Registration no.

Name

1

1589641

OMKAR WAGH

 

 

 

Category: VJ/DT/NT1/NT2/NT3 - No Applications Received

 

Category: OBC

Sr. No.

Registration no.

Name

1

1599841

ANIRUDDHA BHOGAONKAR

2

1589462

SIDDHI MOKAL

 

 

 

 

 

*************************************

 

MSc Part-I Microbiology

 

Category: General

No.

Registration no.

Name

1

1607472

DEBANJANA DIBYENDU BHAUMIK

2

1588505

JANHAVI DEEPAK PHADKE

3

1593005

ISHAAN MANISHKUMAR SHAH

4

1588623

AKSHAY KRISHNAN .

5

1617077

DIVYA SANTOSH SAWANT

6

1677729

SAHIL SANJAY PALANDE

7

1611506

SALONI SUMANT KEER

 

Category: EWS

No.

Registration no.

Name

1

1629564

DIPAK OMKAR VARMA

2

1725538

GANDHALI DHANRAJ BHAT

 

Category: Scheduled Caste

No.

Registration No.

Name

1

1681113

SHREYA SANJAY MAKESAR

2

1606666

GAURAV AMBADAS RUPTAKE

 

Category: Scheduled Tribe

No.

Registration No.

Name

1

1594068

YASHITA VINOD CHAUDHARI

 

Category: VJ + NT

No.

Registration No.

Name

1

1622182

JANHAVI GOVIND SANGLE

2

1733352

GAZALA NASIR SHAIKH

 

Category: OBC