Admission 2024-25

IN-HOUSE ADMISSION

F.Y.B.A (Aided) - MARATHI MEDIUM

PLEASE CHECK ONLINE ADMISSION DESK LINK IN SCHEDULE FOR CONFIRMING ADMISSION

 Category: GENERAL 


Sr.

No

Registration

No

Name

Percentage

1

1048988

SAMRUDDHI SHRIKRISHNA MATKAR

100

2

1048673

NIKITA HANMANT MANDAVE

86.33

3

1062537

DAMINI PANDURANG WADGANE

83.5

4

1072604

KOMAL RAJENDRA YADAV

82

5

1042118

RENUKA VILAS PATIL

81.67

6

1052194

SHRAVANI SHIVAJI PATIL

81.67

7

1059011

RAJ VASANT PAWAR

78.83

8

1067267

VAISHNAVI TULSHIRAM SAWANT

77.5

9

1069918

SIMRAN HARIBHAU GADAGE

76

10

1026882

SEJAL DHONDIBHAU GOLHAR

74.67

11

1081408

PRATIK MANILAL PATIL

74.67

12

1054311

NAUSINA SHARIFMIYA HATODKAR

70.5

13

1030771

TRIVENI ANIL MANE

69

14

1040306

SANDIP NATHURAM PATIL

67.5

 

IN-HOUSE ADMISSION

F.Y.B.A (Aided) -MARATHI MEDIUM

PLEASE CHECK ONLINE ADMISSION DESK LINK IN SCHEDULE FOR CONFIRMING ADMISSION

Category: SC 

Sr.

No

Registration

No

Name

Percentage

1

1029587 

VAIBHAV VIJAY SHINDE 

76.67

2

1027629

SHUBHAM JALINDAR INKAR

72.17

3

1031021

ABHISHEK TULSHIRAM KAMBLE

47.38

4

1031422

PRITI SANTOSH WAGHMARE

75.17

5

1038412

KHUSHI RAMKRISHNA JAGTAP

80.83

6

1062858

SUMEGHA SANTOSH GARUD

74.17

7

1057797

ANANJAY GAUTAM NIKHATE

67.33

8

1064022

SAMIKSHA SANTOSH GARUD

75.67

9

1064254

HEMANT DHARMENDRA RANDIVE

70.33

10

1071207

ISHA ASHOK KADAM

71.67

11

1073130

ROSHNI HARI JOGDAND

58.83

12

1074274

VISHAL SURESH PAWAR

73

13

1075322

AKSHAY KISHOR KHARAVATEKAR

68.5

14

1079056

SHUBHAM VINOD MANE

75.33

15

1081756

TEJAS RAHUL JADHAV

71.83

16

1080269

PRATIKSHA SIDDHARTH JADHAV

68.67

17

1085382

ONKAR NITIN SATPUTE

69.54

18

1087465

MAYUR ABHIMANYU WAGMARE

66.67

Sr.

No

Registration

No

Name

Percentage

1

1029587

VAIBHAV VIJAY SHINDE

76.67

2

1027629

SHUBHAM JALINDAR INKAR

72.17

3

1031021

ABHISHEK TULSHIRAM KAMBLE

47.38

4

1031422

PRITI SANTOSH WAGHMARE

75.17

5

1038412

KHUSHI RAMKRISHNA JAGTAP

80.83

6

1062858

SUMEGHA SANTOSH GARUD

74.17

7

1057797

ANANJAY GAUTAM NIKHATE

67.33

8

1064022

SAMIKSHA SANTOSH GARUD

75.67

9

1064254

HEMANT DHARMENDRA RANDIVE

70.33

10

1071207

ISHA ASHOK KADAM

71.67

11

1073130

ROSHNI HARI JOGDAND

58.83

12

1074274

VISHAL SURESH PAWAR

73

13

1075322

AKSHAY KISHOR KHARAVATEKAR

68.5

14

1079056

SHUBHAM VINOD MANE

75.33

15

1081756

TEJAS RAHUL JADHAV

71.83

16

1080269

PRATIKSHA SIDDHARTH JADHAV

68.67

17

1085382

ONKAR NITIN SATPUTE

69.54

18

1087465

MAYUR ABHIMANYU WAGMARE

66.67

IN-HOUSE ADMISSION

F.Y.B.A (Aided) -MARATHI MEDIUM

PLEASE CHECK ONLINE ADMISSION DESK LINK IN SCHEDULE FOR CONFIRMING ADMISSION

 Category: ST


Sr.

No

Registration

No

Name

Percentage

1

1076298

MANALI SUNIL MORE

81

2

1054168

JAGRUTI PANDHARINATH BHOYE

76.5

 

 

IN-HOUSE ADMISSION

F.Y.B.A (Aided) -MARATHI MEDIUM

PLEASE CHECK ONLINE ADMISSION DESK LINK IN SCHEDULE FOR CONFIRMING ADMISSION

Category: VJDT

 


Sr.

No

Registration

No

Name

Percentage

1

1046339

SANCHIT DEEPAK MANE

86.67

2

1072932

RITIKA SHANKAR KUNCHIKORVE

82.5

3

1074726

ASHWINI ASHOK CHAVAN

81.17

4

1054959

ANIKET RAVI PALE

72.67

 

IN-HOUSE ADMISSION

F.Y.B.A (Aided) -MARATHI MEDIUM

PLEASE CHECK ONLINE ADMISSION DESK LINK IN SCHEDULE FOR CONFIRMING ADMISSION

Category: NT B

 

Sr.

No

Registration

No

Name

Percentage

1

1034379

RAJ SURYAKANT MAHADIK

55.17

2

1023294

AKASH SANJAY BHOITE

73.67

3

1078679

OMKAR RAJKUMAR DURVE

70.67

IN-HOUSE ADMISSION

F.Y.B.A (Aided) -MARATHI MEDIUM

PLEASE CHECK ONLINE ADMISSION DESK LINK IN SCHEDULE FOR CONFIRMING ADMISSION

 Category: NT C

 


Sr.

No

Registration

No

Name

Percentage

1

1073872

KAJOL DNYANESHWAR GORAD

75.83

IN-HOUSE ADMISSION

F.Y.B.A (Aided) -MARATHI MEDIUM

PLEASE CHECK ONLINE ADMISSION DESK LINK IN SCHEDULE FOR CONFIRMING ADMISSION

Category: NT D


Sr.

No

Registration

No

Name

Percentage

1

1029921

SIMRAN PANDURANG DARADE

91.5

2

1027446

VAIBHAVI SANJAY SANGALE

90

3

1020562

KETAN BHAGWAT JAYBHAYE

78.83

4

1020562

KETAN BHAGWAT JAYBHAYE

78.83

5

1031600

PRANAV SUKHDEO PALVE

73.33

6

1077913

KOMAL RAMESH SANAP

61.23

IN-HOUSE ADMISSION

F.Y.B.A (Aided) - MARATHI MEDIUM

PLEASE CHECK ONLINE ADMISSION DESK LINK IN SCHEDULE FOR CONFIRMING ADMISSION

 Category: OBC


Sr.

No

Registration

No

Name

Percentage

1

1032287

DEEP SURYAKANT MHATRE

87.83

2

1027204

SAMRUDDHI SACHIN DODE

85

3

1074924

AKSHATA CHIRAG NACHARE

81.17

4

1074813

RIDDHI PRAKASH SALVI

78.83

5

1037820

MITALI VILAS BOBHATE

74.33

6

1068719

VAISHNAVI PRALHAD SURYAWANSHI

72

7

1087584

ROHAN DILIP PATIL

72

8

1087614

SAURAV MAHESH MHADLEKAR

70.83

9

1071566

POOJA GANESH HODBE

63.08

10

1088511

SHRUTI SURENDRA ACHAREKAR

60.31

11

1064282

DURGESH ANIL CHAVARE

53.54

12

1070117

DURGESH ANIL CHAVARE

53.54

Category: SBC


Sr.

No

Registration

No

Name

Percentage

1

1081335

RAKSHITA RAMCHANDRA KARANJE

70.67